TELITI

Semakin teliti anda semakin menunjukan keprofesionalitas anda dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab anda. (ACH)

No comments:

Powered by Blogger.